DLA CIEBIE

EXECUTIVE COACHING

Coaching wyraźnie zwiększa efektywność szkoleń w firmach i zapewnia wysoki zwrot z inwestycji:
- Według Public Personnel Management Journal "gdy szkolenie jest połączona z coachingiem, osiąga się wzrost wydajności szkolenia średnio o 88%."
- Według specjalistów z Hay Group " ponad 50% firm z listy Fortune 500 korzysta z executive coachingu i sześć na dziesięć firm oferuje coaching dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Średni ROI z inwestycji w coaching wynosi 529%. Coaching jest najlepszą strategią dla rozwoju liderów".

Według Brytyjskiego Insitutu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (The UK's Chartered Institute of Personnel Management) 51% firm uważa coaching za ważny element procesu rozowju firmy i istotny element w kształtowaniu jej strategii. 90% z tych firm korzysta z coachingu na bieżąco.

Executive coaching staje się motorem zmian w organizacji, otwiera nowe możliwości w zakresie maksymalnego wykorzystania talentów pozostających w dyspozycji firmy, zarówno obecnych jak i przyszłych. Wybiegamy poza konwencjonalne metody coachingu i nauczania i rekomendujemy łączenie indywidualnego coachingu z eksperymentalnymi technikami uczenia się, coachingiem zespołów, narzędziami diagnostycznymi i profilowaniem zespołów jako najskuteczniejszego sposobu wykorzystania wiedzy, talentów i umiejętności istniejących w zespołach.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z liderami, menedżerami oraz zespołami w polskich i międzynarodowcyh organizacjach. Posiadamy kompetencje w obszarach zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów w zespole, ustalania celów i strategii w poszczególnych departamentach, wsparcia pracowników w planowaniu kariery oraz utrzymania równowagi między pracą a życiem osobistym.