DLA CIEBIE

SIŁA ASERTYWNOŚCI I KONSTRUKTYWNEGO FEEDBACKU DLA MENEDŻERÓW

Udzielanie i przyjmowanie konstruktywnego feedbacku to, wbrew pozorom, jedna z trudniejszych umiejętności menedżerskich. Jeszcze trudniejszym jest takie przekazywanie informacji zwrotnych, aby wywołały pożądaną zmianę zachowania.

Jak prosić swoich pracowników, by prośba była skuteczna? Jak odpowiadać, jeśli odpowiedź musi być negatywna? Jak udzielać podwładnym informacji, aby zostały odebrane jako szansa na rozwój a nie krytyka. Narzędzi pozwalających na swobodną i konstruktywną komunikację nawet najtrudniejszych kwestii dostarcza asertywność. Asertywność to postawa, która pomaga osiągać własne cele, szanując przy tym cele innych.

Celem szkolenia jest nauka:

- przyjmowania feedbacku (krytyki i pochwał)

- wyrażania konstruktywnej krytyki i pochwały

- wywierania wpływu na podwładnych w sposób nieagresywny i bez manipulacji

- oceniania pracowników w sposób motywujący przy pomocy asertywnego feedbacku

- skutecznego wydawania poleceń i ich egzekwowania

- sposobów komunikacji, która motywuje i wzmacnia poczucie wartości.

Forma i metodologia: Warsztat w małej grupie nastawiony przede wszystkim na praktyczną naukę umiejętności poprzez analizę doświadczeń uczestników, ćwiczenia, studia przypadków, oraz krótkie sekwencje teoretyczne.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów do wykorzystania w trakcie zajęć oraz do późniejszego dokształcania się i wykorzystania nowych umiejętności w swojej pracy zawodowej.

Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy zarządzają przynajmniej jedno-osobowym zespołem i chcą poprawić komunikację z podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami, zwiększyć efektywność komunikacji ze swoim zespołem poprzez umiejętne i asertywne wykorzystywanie komunikatów zwrotnych (feedbacku).