DLA CIEBIE

TWÓRCZA PRACA ZESPOŁOWA

Trening twórczości dla menedżerów pracujących w zespole

Cele warsztatu:

- rozwój umiejętności związanych z twórczą pracą w zespole i pobudzenie kreatywności, szczególnie poprzez umiejętne zastosowania technik tworzenia nowych pomysłów.

- integracja zespołu oraz zwrócenie uwagi na problemy i konflikty pojawiające się w zespołach, ich źródła i sposoby rozwiązywania.

- uświadomienie barier hamujących kreatywność w zespołach i nauczenie sposobów wzmacniania twórczego potencjału grupy.

W wyniku warsztatu, uczestnicy będą mieli większe poczucie przynależności do grupy, będą rozumieli zalety i wady pracy zespołowej oraz mechanizmy utrudniające efektywne funkcjonowanie zespołu. Dzięki większej otwartości wobec siebie nawzajem oraz przy pomocy poznanych technik tworzenia nowych pomysłów, zespół będzie pracował bardziej twórczo, a poszczególni członkowie zespołu będą wzmacniać, a nie hamować kreatywność pozostałych.

Dla kogo: menedżerowie pracujący w zespole

Forma i metodologia: Ćwiczenia, dyskusje, krótkie wykłady.